Strategisk fokus på
kunder og ressourcer

2012 har været præget af implementeringen af den nye affaldsplan, en stor mængde delplaner og aktiviteter, som betegnende nok er samlet under det fælles begreb Mission Mulig. Bag det hele ligger et stort arbejde med en ny strategi for Renosyd, som handler om vejen fra affald til værdi

Mission Mulig fik liv hos Renosyds kunder i begyndelsen af 2012 og i praksis fra maj måned, da planen mødte virkeligheden. Nu skulle kunderne sortere deres affald i restaffald, emballage og papir. Det var nyt at skulle kildesortere emballage fra til genanvendelse. Og kunderne skulle vænne sig til en ny terminologi, som gjorde dem til værdiagenter, deres affaldsselskab til et værdiselskab og deres affaldsbeholdere til værdibeholdere.

”Med udgangen af 2012 kunne vi konstatere, at forandringen var blevet godt modtaget. I forbindelse med den offentlige høringsfase var der naturligt nok megen debat i medierne og inden for det politiske område, men det er Renosyds opfattelse, at borgerne hurtigt gik i positivt action mode. Alle har gjort en stor indsats for at få den nye emballagesortering til at fungere i hverdagen, og vi har et godt samarbejde der, hvor der er brug for særlige løsninger”, siger direktør Annemette Fuglsang, Renosyd.

Annemette 270

Direktør Annemette Fuglsang

Behov for ny strategi

Overordnet set udspringer Mission Mulig af et krav om øget genanvendelse af affaldet. Det er krav, som stammer både fra EU og fra de danske myndigheder. De afspejler en tankegang, som vil bliver understreget yderligere med den nye nationale ressourcestrategi, som er på vej fra regeringen. Her er begrebet affald ganske betegnende erstattet af et ressourcebegreb – et skifte, som Renosyd med Mission Muligs værdiverden allerede har taget hul på.

Det er 'Renosydsk': Kort, præcist og gerne med en skæv vinkel eller et twist af humor.

Annemette Fuglsang

”Dette nye tankesæt affødte hos os et behov for at udvikle en ny strategi. Vi tog hul på processen ved et bestyrelsesseminar i november 2011 og fortsatte arbejdet i 2012. Vi har i dag formuleret strategien i et kortfattet skriv og en enkelt tegning, der viser, hvad vi arbejder med og hvordan. Det er usædvanligt, at en strategi kan sammenfattes i så koncentreret et materiale, men det afspejler på alle måder den facon, som vi gerne vil arbejde på. Vi har også defineret det i vores sproglige tilgang til tingene – det er ”Renosydsk”: Kort, præcist og gerne med en skæv vinkel eller et twist af humor.  Vi kan også sige, at vi koncentrerer vores budskaber og prøver at gøre det komplicerede enkelt”, siger Annemette Fuglsang.

Strategiens to søjler

Strategien blev godkendt i Renosyds bestyrelse på bestyrelsesmøde i april 2012. Den står på to søjler, men handler på alle niveauer om, hvordan Renosyd sammen med sine kunder kan gå fra affald til værdi.

Den ene søjle omfatter forretning og drift, den anden handler om kunder og kommunikation.

”Der er ikke tale om et enten eller, men et både og”, siger Annemette Fuglsang.

Renosyds strategi gør op med, hvordan forsyningsvirksomheder ofte har opfattet sig selv. Strategien er udtryk for et forandret syn på den rolle, som en virksomhed som Renosyd skal spille i samfundet.

”Før kiggede vi nok meget indefra og ud. Vi så helst, at der var stille omkring os, for når driften kørte, ovnene brændte perfekt og folk fik hentet deres affald uden problemer – ja, så fungerede vores verden optimalt. Kommunikationen var i høj grad reaktiv, og holdninger var ikke noget, som vi lagde frem i større grad. Det begyndte vi at gøre op med for nogle år siden. Vi blev mere aktive i medierne, kom på banen med vores egen historier og fik os 

Før kiggede vi nok meget indefra og ud. Vi så helst, at der var stille omkring os, for når driften kørte, ovnene brændte perfekt og folk fik hentet deres affald uden problemer.

Annemette Fuglsang

lagt fast på vores strategi Fra affald til værdi. Det er det, vi nu udlever i Mission Mulig, hvor vi har defineret os som værdiselskab, og hvor vi har flyttet os fra at leve stille til at støje. Vi tager en rolle i samfundssammenhæng og giver vores kunder nye redskaber, så det også for dem bliver nemt at forandre affald til værdi”, siger Annemette Fuglsang.

”Når vi definerer strategien som to-fløjet, er det, fordi den ene halvdel ikke kan fungere uden den anden. Vi vil være kundeorienterede og have et udviklende samarbejde med vores kunder, men det hele er lige meget, hvis maskinen bagved, vores tekniske systemer, indsamlingen og genbrugssystemerne ikke fungerer optimalt”, tilføjer hun. 

”Omvendt nytter det hele heller ikke noget, hvis driften og forretningen fungerer optimalt, men kunderne ikke ved, hvordan de skal sortere affaldet rigtigt, eller hvis det hele bare er for besværligt og ikke giver mening. Så når vi ikke de mål, der er sat for, hvor mange værdier der kan trækkes ud af affaldet”.

Rolle i samfundet

Med omlægningen til værdiselskab, omdefineringen af affald til værdier og medarbejdere og kunder til værdiagenter har Renosyd skabt det strategiske fundament for sin rolle i de

kommende år, hvor det i høj grad vil handle om at fortrænge affald og i stedet skabe ressourcer.

”Det brænder vi alle for her, både os på kontorerne, chaufførerne og ude på genbrugspladserne og de øvrige Renosyd anlæg. Men det afgørende er, at der rent faktisk er en efterspørgsel efter den måde at se tingene på. Kunderne vil gerne være med til at omdanne affald til værdi. Alle vores forundersøgelser, interviews og fokusgrupper, som vi har gennemført i strategiprocessen, viser, at kunderne gerne vil være med, og at de søger redskaber, så det bliver nemt og praktisk i hverdagen. De redskaber har vi så forsøgt at skabe gennem den nye indsamlingsordning og med den kommunikation, som binder det hele sammen”, siger direktør Annemette Fuglsang, Renosyd.