Faldende mængder på genbrugspladserne

I 2011 voksede de totale indsamlede mængder på genbrugspladserne, men i 2012 faldt de igen. Måske er det krisen, der kradser

Miljoedata1

Også selv om der korrigeres for, at genbrugspladsen i Them nu ikke længere er en del af Renosyd, er der tale om et fald i de indsamlede mængder fra Renosyds genbrugspladser i 2012.

”Vi har en tro på, at det afspejler, at økonomien stadig er i krise, men vi kan selvfølgelig ikke sige det med fuld sikkerhed. Men udviklingen i mængderne svinger typisk i takt med konjunkturerne, fordelt lidt forskelligt på de forskellige fraktioner”, siger projektleder Per Sundberg, Renosyd.

Mindre brændbart

Det er især mængderne af småt og stort brændbart, som er faldet i 2012. Småt brændbart faldt fra 4.602 ton til 3.343 ton, og stort brændbart fra 3.784 ton til 2.374 ton. En del af forklaringen på det markante fald af stort brændbart er dog, at rent træ nu frasorteres på alle genbrugspladser, så det kan udnyttes til fremstilling af spånplader i stedet for at blive brændt af. Se vores artikel om dette her.

”Men mængderne er faldet over en bred kam, og meget tyder på, at danskerne ikke længere udskifter så mange husholdningsmaskiner og fjernsyn eller bygger så mange huse. Vores virkelyst, muligheder og begrænsninger afspejler sig i de spor, vi efterlader os på genbrugspladserne”, siger Per Sundberg.

Mere genanvendes

De forskellige effekter, som kommer ind på genbrugspladserne, er vi til gengæld blevet bedre til at genanvende. 81,4% af det indsamlede blev genanvendt mod 78,1% i 2011, og 14,2% brændt i kraftvarmeanlægget mod 17,4% i 2011. Der blev i 2012 og deponeret marginalt mindre, nemlig 4% mod 4,1% i 2011, mens mængden, der bliver leveret til specialbehandling på eksempelvis Kommunekemi, konstant har ligget i 0,4% de senere år.

Renttrae

 

Med indførelsen af rent træ fraktionen på Skanderborg Genbrugsplads bliver der nu samlet ret træ ind på alle genbrugspladser. Vi startede i 2006 med at indsamle denne fraktion, og gennem årene er mængderne steget støt, så vi nu næsten er på 3.000 ton. Faldet i 2010 skyldes at to genbrugspladser forlod Renosyd.