Fokus på værdierne

Hos familien Frost i Skanderborg er det blevet en hjertesag at sortere

Agenten måtte af med pokalen for god sortering, da han besøgte familien Frost i Skanderborg. Det er blevet en sport for moderen Rikke Frost og sønnen Asbjørn at sortere husholdningens affald. Det handler om at skabe værdier, og dem har de styr på. Både de fysiske værdier, som kommer ud af at sortere emballage og papir fra restaffaldet, og de værdier, der knytter sig til at opdrage børnene til at gøre en indsats for miljøet allerede tidligt i livet.