Det rene genbrug

Træ fra genbrugspladserne bliver til spritnye materialer på Danmarks eneste spånpladefabrik

Bunken af rent træ fra genbrugspladserne er vokset, mens andre dynger af indsamlede materialer på grund af krisen er blevet mindre i 2012. Rent træ blev tidligere brændt sammen med fraktionen stort brændbart, men er de senere år blevet sorteret ud som en særlig fraktion. Senest er Skanderborg Genbrugsplads kommet med og har sorteret rent træ fra siden 2012, så det nu er en særlig fraktion på alle Renosyds genbrugspladser.

Renosyd indsamlede i 2012 2.813 tons rent træ, og det er en stigning på knap 500 ton i forhold til 2011.

Det rene træ er en vigtig ressource: De gamle reoler, paller, trækasser og kommoder bliver knust og solgt videre til virksomheden Novopan i Pindstrup på Djursland, hvor de indgår som råvarer i produktionen af spånplader.

”Vi forarbejdede i 2012 380.000 tons træ. Heraf kom 160.000 fra landets genbrugspladser og private firmaer, som indsamler træet”, fortæller Anders Jensen, råvareindkøber hos Novopan.

Det øvrige træ er resttræ fra eksempelvis møbelfabrikker, ligesom Novopan får træ direkte fra skovene samt flis og savsmuld fra savværkerne.

”Vi er i allerhøjeste grad en genanvendelsesvirksomhed. Vores råvarer er en afledt effekt af andre aktiviteter eller af, at ting bliver udskiftet eller huse revet ned, så vi skaber en ny værdi ud af materialer, som før blot ville blive brændt”, siger Anders Jensen.

Flerleddet proces

Det rene træs rejse fra containeren på genbrugspladsen til pladepressen på Novopan har ophold ved et par stationer på vejen. Først køres det til Renosyds affaldscenter Skårup. Her knuses det ned til stykker på maksimalt 50 cm. på alle ledder. Det fragtes så til Novopan, hvor det knuses yderligere til 50 mm stykker. Metal, sten, plast, papir og andre fremmedlegemer sorteres fra ved hjælp af luft, magneter og vægtbaserede systemer, og tilbage står Novopan så med en genbrugsråvare, som er klar til brug.

Spånplader bruges til alverdens ting fra støbevægge over vægbeklædning til møbler og opbevaringssystemer. Og når de engang er udtjente til det formål, de blev brugt til, kan de igen knuses ned og bruges på ny i spånpladeproduktionen. Limen, der bruges til at binde det hele sammen med, har Novopan også lod og del i, idet virksomheden ejer halvdelen af den limfabrik i Aarhus, som fremstiller den.

Rent træ betyder ikke nødvendigvis ubehandlet træ. Novopan kan anvende træ, som er malet med indendørsmaling, men træ behandlet med udendørs træbeskyttelse eller trykimprægneret træ må ikke indgå i produktionen.