Kraftvarmen
gøres vinterklar

Hvert år i september slukkes de buldrende flammer i Renosyds to forbrændingsovne. Formålet er at rense og renovere kraftvarmeanlægget. I 2012 blev eftersynet udvidet til den store neddeler, der kværner stort brændbart, inden det brændes

I september 2012 blev der koldt i de store ovne på Renosyd. Her sørger en temperatur på 1.200 grader ellers normalt for, at vores restaffald så miljøvenligt som muligt bliver til varme og strøm.

”Hvert år i september lukker vi først den ene og siden begge ovne ned for at rense dem og de tilstødende kedler, rør, ventiler, spjæld og røgsystemer. Det er et forebyggende eftersyn, som er med til at forhindre, at vi får driftsstop i vinterperioden, hvor der er mest brug for varmen”, fortæller driftschef Finn Søgaard, Renosyd.

Det er et forebyggende eftersyn, som er med til at forhindre, at vi får driftsstop i vinterperioden, hvor der er mest brug for varmen.

Finn Søgaard

Eftersynet tager tre uger og ligger altid i september. Det er en større procedure, som begynder med en nedkøling og et omfattende sikkerhedstjek, så området er sikkert for de mange håndværkere, som kommer fra firmaer uden for Renosyd. Herefter renses forbrændingsovnene – sodklumper og fastbrændt slagger i kedlen fjernes med dynamit, og den højtryksrenses.

”Vi reparerer ovnenes indvendige opmuring, og ud over de mange standardtjek på alt fra ovne til miljømåleudstyr skal vi i år have udskiftet skærebordet på vores neddeler. Her kommer vi stort brændbart i, som skal knuses, inden det brændes. Neddeleren er præget af de mange sofaer, madrasser og andet, som vi har kværnet igennem de sidste par år”, fortæller Finn Søgaard. 

Når man ser neddeleren arbejde, kan man kun blive imponeret. Den kværner alt, den bliver fodret med, hvad enten det er store rødder fra genbrugspladsernes haveaffald, udtjente senge eller erhvervsaffald, der skal knuses til mindre stumper, inden det brændes.

”Neddeleren er sidste station for de store ting, som ikke kan genanvendes, men kun kan levere værdi som forbrændingsegnet affald. Men for at operatørerne kan lave det rette miks af forskellige affaldstyper, knuser vi de større ting ned, så det kan blandes med husholdningsaffaldet og andet”, forklarer Finn Søgaard.

 

 

Rensevand genbruges

Det eneste spildevand fra Renosyd, der ender i kloakkerne, er det mere uskyldige fra køkken og toiletter.

Finn Søgaard

Også det omfattende system til røgrensning efterses. Det er posefilteranlægget og den såkaldte scrubber, hvor røgen vaskes, så forurenende stoffer tilbageholdes. Den del af eftersynet er en god miljøhistorie: Det snavsede vand fra rensning af ovnene m.v. bruges nemlig i denne proces, efter at det er blevet opsamlet i særlige containere. I processen fjernes urenheder fra spildevandet, og på den måde fungerer kraftvarmeanlægget som et lukket kredsløb, der renser sig selv. Dermed undgår Renosyd, at det snavsede vand kommer i kloakkerne, hvor det på grund af forureningsindholdet ville kunne gøre skade.

”Hele eftersynet inklusive rensningen foregår i et fuldstændig lukket system, og det eneste spildevand fra Renosyd, der ender i kloakkerne, er det mere uskyldige fra køkken og toiletter”, slutter Finn Søgaard.