Vi skal løfte barren

Det var et stort skridt at sætte skub i Mission Mulig i 2012, mener Renosyds bestyrelsesformand, borgmester i Odder Elvin Hansen. Men barren skal løftes, for vi er kun lige kommet i gang med at omsætte affald til værdi

Elvin 350

Elvin J. Hansen, bestyrelsesformand

”Jeg synes, at vi langt hen ad vejen har nået vores mål. Men netop derfor skal vi måske til at tænke på at sætte barren højere for det videre arbejde”.

Sådan siger formand for Renosyd, borgmester i Odder kommune Elvin Hansen. Han understreger dermed, at Renosyd slet ikke er ved vejs ende, når det gælder om at omskabe affald til værdi.

”Faktisk er vi først lige begyndt, og Mission Mulig er et stort skridt. Med det skridt har vi også lagt os pænt i overhalingsbanen i forhold til den nye nationale ressourcestrategi, som er på vej, siger han.

Elvin Hansen beskriver 2012 som et år, hvor Renosyd med Mission Mulig tog et kvantespring. Det var en stor omvæltning, der blev sat i gang, da skraldespanden og skraldemanden blev afløst af værdibeholdere og værdiagenter.

Naturligt med debat

”For mange af Renosyds kunder var det måske vanskeligt at se, hvordan det ville blive, når der nu skulle være tre beholdere i indkørslen. Mange har jo fået anlagt deres indkørsel eller forarealer ud fra, at der skulle være plads til et sækkestativ. Så det var helt naturligt, at det gav en masse debat, både på borgermøder og i form af læserbreve i løbet af den høringsfase, vi havde i slutningen af 2011. Men da den var overstået op mod årsskiftet, synes jeg egentlig, at tingene faldt til ro”, siger Elvin Hansen.

Han peger på, at der var markant forskel mellem Odder og Skanderborg hvad angår antallet af indsigelser mod den nye affaldsplan. Der lød flere kritiske røster fra Skanderborg, og Elvin Hansen fremhæver, at det både kan have noget med tradition og med de fysiske omgivelser at gøre.

Han fremhæver, at Renosyd aktivt har rådgivet om, hvordan kunderne for eksempel kan opstille beholderskjul eller tilkøbe ekstra serviceydelser, hvis der er brug for det. Desuden er Renosyd gået i direkte dialog med boligforeninger, grundejerforeninger m.v. de steder, hvor der for eksempel med fordel kan etableres fælles løsninger i stedet for, at hver enkelt husstand har sine egne værdibeholdere.

Mission Mulig handler i høj grad om, at vi skal ændre vores adfærd og begynde at se på affald som betydningsfulde ressourcer.

Elvin J. Hansen

”Den debat, der var i forbindelse med høringsfasen, har også været med til at pege på, hvor der har været behov for, at vi gik ind med særlige løsningsmodeller. Den offentlige debat, der går forud for en beslutning om en så anderledes måde at gøre tingene på som Mission Mulig, er derfor afgørende for, at kunderne bliver tilfredse. Det betyder også, at vi som leverandør kan tilpasse os inden for de muligheder, der er”, siger Elvin Hansen.

Udgiftsneutral løsning var vigtig

2012 var det første driftsår for Mission Mulig, og for politikerne bag Renosyd var det afgørende, at den nye affaldsløsning kunne indføres, uden at gebyrerne steg.

”Vi har i Renosyd kunnet fastholde uændrede gebyrer de sidste fire år, og jeg er derfor stolt af, at det er lykkedes at indføre Mission Mulig, stadig uden at sætte priserne op. Vi har som virksomhed en intention om at være på forkant og trendsættende, men samtidig ønsker vi at gøre dette inden for fornuftige økonomiske rammer. Gebyrpolitikken viser, at Renosyd drives fornuftigt som en sund virksomhed”, siger Elvin Hansen.

Teknisk fremtidssikring

En vigtig opgave for bestyrelse og ledelse har i 2012 også været at sikre Renosyds tekniske anlæg til de næste mange års drift. Renosyd har blandt andet aftaleforpligtelser med Varmeplan Århus, som løber i de næste mange år. Derfor er det vigtigt, at de tekniske anlæg er driftsikre og tidssvarende trods det faktum, at forbrændingsanlægget ikke er nyt.

Derfor blev der i 2012 gennemført en analyse af anlæggets status, og bestyrelsen vedtog herefter et gennemgribende tjek, så det fremtidssikres i hvert fald frem til 2028.

”Produktion af varme og el er en vigtig del af Renosyds funktion, fordi vi derigennem kan udnytte det restaffald, der bliver tilbage, når kunderne har sorteret emballage, papir og pap fra. Det tæller rigtig meget i vores samlede miljøregnskab og har meget at gøre med den selvforståelse, vi har som virksomhed. Jeg er derfor glad for, at vi tog beslutningen om at renovere og videreføre kraftvarmeanlægget”, siger Elvin Hansen.

Elvin Hansen fremhæver også beslutningen om at opdele Renosyd i en privatkunde- og erhvervskundedel. Denne ændring blev vedtaget i 2012 og er indført ved årskiftet 2012/2013.

”Vi vil gerne stå stærkere på erhvervsområdet og kan se en fordel ved at skille det ud som et særligt indsatsområde”, siger han.

Adfærd og forståelse

”Mission Mulig handler i høj grad om, at vi skal ændre vores adfærd og begynde at se på affald som betydningsfulde ressourcer. Det er mit indtryk, at kunderne har taget budskabet til sig og gerne vil gøre en indsats – sådan set over en bred kam. Det er altid svært at skabe ændringer i adfærd, og de små ting fylder mere, end vi tror. Når jeg ser tilbage på de otte måneder, som Mission Mulig har været i drift i 2012, er vi nået langt, og jeg ser frem til, at vi i Renosyd fortsat skal arbejde med at skabe værdier i stedet for affald”, slutter Renosyds formand, Elvin Hansen.