Velkommen til Renosyds årsberetning for 2012. Klik dig rundt mellem de forskellige emner her på siden og læs om et 2012, som har været præget af vores dialog med kunderne om at få sat gang i en helt ny måde at sortere og indsamle affald på. Ting lykkes, når man samarbejder.

2012 har for alvor været præget af at skabe værdier ud af det, som vi før blot betragtede som affald. Hverdagen på Renosyd er en blanding af kundedialog, teknisk drift og innovation. Her fortæller vi historien, som den var i 2012.

1

Ny strategi

Mission Mulig fik liv i 2012. Bag missionen ligger et stort strategiarbejde, som har involveret bestyrelsen, den daglige ledelse og medarbejderne.

2

Mission Mulig blev hverdag

Værdibeholdere, værdiagenter og værdiselskab. Renosyd skabte nye ord og omsatte dem til virkelighed i 2012.

3

Det sker hos den enkelte

Familien Frost sorterer affald med passion. Renosyd-agenten kunne ikke undgå at levere pokalen for god sortering, da han tjekkede familiens værdibeholdere.

4

Barren skal op

Vi er nået langt, men vi er ikke færdige. Barren skal løftes, så vi hele tiden sætter nye og ambitiøse mål for arbejdet med at hente værdier ud af affaldet, mener Renosyds formand, borgmester Elvin J. Hansen.

5

Direkte dialog

Hvad gør vi med det her – skal det i den ene eller anden værdibeholder? Renosyds værdiagenter møder mange spørgsmål, når de stiller op ved byfester, på genbrugspladserne og ved indkøbscentre.

6

Den kolde ovn

Hvert år slukkes ilden i ovnen på Renosyds kraftvarmeværk. Anlægget skal renses og renoveres. Det skete også i 2012, hvor også den kraftfulde neddeler fik nyt gebis.

7

Kampen om kalorierne

Der blev produceret varme og el af de 65.000 tons affald, der i 2012 blev leveret i siloen ved kraftvarmeværket. Men mængderne er faldet på grund af krisen, og derfor besluttede Renosyd at forsøge med import af affald.

8

Genbrugspladserne

Mængden af indsamlet materiale fra genbrugspladserne er en god indikator for, hvordan samfundsøkonomien har det. Så i lyset af, at 2012 stadig stod i krisens tegn, var det ikke så mærkeligt, at mængderne faldt lidt.

9

Det rene genbrug

Rent træ er en ny fraktion fra genbrugspladserne – og en succes. Det bliver til nye spånplader hos Novopan, landets eneste spånpladefabrik.

10

Fra affald til rekreation

Affaldscenter Skårup bliver langsomt fyldt op med deponiaffald. I takt med det retableres området og vil med tiden blive et nyt, rekreativt område.

11

Ny organisation

Renosyd er nu opdelt i to hovedområder, erhverv og privat, som afspejler, hvordan virksomheden i fremtiden vil fordele kræfterne. Det afspejler sig nu også i en ny organisationsplan.

12

Regnskab

Bag et spændende 2012 gemmer sig tal og statistikker. Læs her om, hvordan året gik – også på den økonomiske front.